Văn bản biểu mẫu thống kê

Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
Ngày 04 tháng 3 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực ...

Nghị định 117/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

Nghị định 117/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
Ngày 08 tháng 12 năm 2014 Chính phủ ban hành nghị định số 117/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn. Nôi dung Nghị định Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các điều kiện đảm ...

Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
Ngày 14 tháng 02 năm 2104 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BYT về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế Nội dung chi tiết thông tư xem tại đây

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 2. Thông tư liên tịch ...

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp y tế công cộng. 2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên ...

Quyết định số 2752/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế tuyển chọn, tuyển dụng và sử dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án

Quyết định số 2752/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế tuyển chọn, tuyển dụng và sử dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2752/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế tuyển chọn, tuyển dụng và sử dụng bác sỹ tình nguyện ...

Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chi tiết nội ...

Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Chi tiết nội dung Thông tư xem tại đây

Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y. 2. Thông tư liên tịch này áp dụng ...

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng


Deprecated: the_content_rss đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.9.0! Hãy sử dụng the_content_feed(). in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4719

Notice: Undefined variable: excerpt in /home/tccbbyt/public_html/wp-includes/deprecated.php on line 1689
1. Thông tư liên tịch này quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng. 2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức ...

Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế web giá rẻ Minh Dương
phòng marketing thuê ngoài | sơn epoxy | thi công sơn epoxy | báo giá dịch vụ seo