Danh sách 62 huyện nghèo

Danh sách các huyện nghèo  theo nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và QĐ số 293/QĐ-TTg

TT Tỉnh TT Tên huyện TT Tỉnh TT Tên huyện
1 Hà Giang (6) 1 Đồng Văn 13 Thanh Hóa (7) 44 Lang Chánh
2 Mèo Vạc 45 Thường Xuân
3 Yên Minh 46 Quan Hóa
4 Quản Bạ 47 Quan Sơn
5 Hoàng Su Phì 48 Mường Lát
6 Xí Mần 49 Như Xuân
2 Cao Bằng (6) 7 Bảo Lâm 50 Bá Thước
8 Bảo Lạc 14 Nghệ An (4) 51 Kỳ Sơn
9 Thông Nông 52 Tương Dương
10 Hà Quảng 53 Quế Phong
11 Hạ Lang 54 Quỳ Châu
12 Thạch An 15 Quảng Bình (1) 55 Minh Hóa
3 Lào Cai (6) 13 Si Ma Cai 16 Quảng Trị (1) 56 Đa Krông
14 Mường Khương 17 Quảng Ngãi (6) 57 Sơn Hà
15 Bắc Hà 58 Trà Bồng
16 Bát Xát 59 Sơn Tây
17 Sa Pa 60 Minh Long
18 Văn Bàn 61 Tây Trà
4 Yên Bái (2) 19 Mù Cang Chải 62 Ba Tơ
20 Trạm Tấu 18 Quảng Nam (5) 63 Nam Trà My
5 Bắc Kạn (2) 21 Ba Bể 64 Tây Giang
22 Pác Nặm 65 Phước Sơn
6 Bắc Giang (1) 23 Sơn Động 66 Đông Giang
7 Phú Thọ (1) 24 Tân Sơn 67 Nam Giang
8 Sơn La (5) 25 Sốp Cộp 19 Bình Định (3) 68 An Lão
26 Phù Yên 69 Vĩnh Thạnh
27 Bắc Yên 70 Vân Canh
28 Mường La 20 Ninh Thuận (1) 71 Bác Ái
29 Quỳnh Nhai 21 Kon Tum (5) 72 Tu Mơ Rông
9 Lai Châu (5) 30 Mường Tè 73 Kon Plông
31 Phong Thổ 74 Đak Glei
32 Sìn Hồ 75 Sa Thầy
33 Tân Yên 76 Kon Rẫy
34 Than Uyên 22 Lâm Đồng (1) 77 Đam Rông
10 Điện Biên (6) 35 Điện Biên Đông 23 Lạng Sơn (2) 78 Bình Gia
36 Mường Nhé 79 Đình Lập
37 Tủa Chùa 24 Hòa Bình (2) 80 Đà Bắc
38 Mường Ảng 81 Kim Bôi
39 Mường Chà 25 Gia Lai (4) 82 K Bang
40 Tuần Giáo 83 Kon Chro
11 Phú Yên (2) 41 Sông Hinh 84 Krong Pa
42 Đồng Xuân 85 Ia Pa
12 Tuyên Quang (1) 43 Lâm Bình
Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế web giá rẻ Minh Dương
phòng marketing thuê ngoài | báo giá dịch vụ seo