Tọa đàm với sinh viên

Tọa đàm với sinh viên trường Đại học Y- Dược Huế

Tọa đàm với sinh viên trường Đại học Y- Dược Huế

Sáng 16 tháng 06 năm 2014, tại trường Đại học Y- Dược Huế, Bộ Y tế tổ chức buổi tọa đàm với sinh viên, Y5, Y6, các bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, thạc sỹ đang học tập tại ...

Tọa đàm với sinh viên trường Đại học Y – Dược Thái Bình về dự án bác sỹ trẻ tình nguyện

Tọa đàm với sinh viên trường Đại học Y – Dược Thái Bình về dự án bác sỹ trẻ tình nguyện

Ngày 13 tháng 6 năm 2015,  Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức buổi tọa đàm với các tân bác sỹ mới tốt nghiệp bác sỹ đa khoa về dự án “Thí ...

Tọa đàm với sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Tọa đàm với sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Ngày 20 tháng 6 năm 2015,  Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức buổi tọa đàm với các tân bác sỹ mới tốt nghiệp bác sỹ đa khoa về dự án “Thí ...

Tọa đàm với sinh viên trường Đại học Y Hà Nội về dự án bác sỹ trẻ tình nguyện

Tọa đàm với sinh viên trường Đại học Y Hà Nội về dự án bác sỹ trẻ tình nguyện

Ngày 06 tháng 8 năm 2015,  Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với các tân bác sỹ mới tốt nghiệp bác sỹ đa khoa về dự án “Thí điểm ...

Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án với sinh viên trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án với sinh viên trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Ngày 03 tháng 6 năm 2016, tại trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” Đến ...

Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án với sinh viên trường Đại học Y – Dược Thái Bình

Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án với sinh viên trường Đại học Y – Dược Thái Bình

Ngày 11 tháng 6 năm 2016, tại trường Đại học Y – Dược Thái Bình, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” Đến ...

Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án với sinh viên trường Đại học Y – Dược Cần Thơ

Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án với sinh viên trường Đại học Y – Dược Cần Thơ

Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại trường Đại học Y – Dược Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng ...

Hội thảo tham vấn chia sẻ thông tin về dự án Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn tại Thừa Thiên Huế

Hội thảo tham vấn chia sẻ thông tin về dự án Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn tại Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2017, tại trường Đại học Y- Dược Huế, Bộ Y tế tổ chức buổi Hội thảo chia sẻ thông tin về dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó ...

Hội thảo tham vấn, chia sẻ thông tin về dự án bác sỹ trẻ tại Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng

Hội thảo tham vấn, chia sẻ thông tin về dự án bác sỹ trẻ tại Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng

Ngày 05/6/2017, Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế và Đại diện Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo có điều kiện khó khăn phối hợp với trường Đại ...

Hội thảo tham vấn với sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên về dự án bác sỹ trẻ tình nguyện

Hội thảo tham vấn với sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên về dự án bác sỹ trẻ tình nguyện

Ngày 04/6/2018, Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế và Đại diện Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo có điều kiện khó khăn phối hợp với trường Đại ...

Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế web giá rẻ Minh Dương
phòng marketing thuê ngoài | báo giá dịch vụ seo