Văn bản xin ý kiến

Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở y tế công lập

Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở y tế công lập

Hiện tại Vụ Tổ chức cán bộ đang xây dựng dự thảo 02 loại tài liệu sau: 1. Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong ...

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định về điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định về điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

1. Thông tư liên tịch này quy định về điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế trong các cơ sở y tế công ...

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 2. Thông tư liên tịch này áp dụng ...

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dược. 2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức dược làm ...

Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế web giá rẻ Minh Dương
phòng marketing thuê ngoài | báo giá dịch vụ seo