Văn bản biểu mẫu thống kê

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ : Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ : Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Ngày 19/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế Chi tiết nội dung Nghị quyết xem tại đây

Biểu mẫu báo cáo thống kê năm 2019

Biểu mẫu báo cáo thống kê năm 2019

Danh mục các biểu mẫu báo cáo, thống kê năm 2019. Chi tiết như sau: 1.BC gui Kiem toan Nha nuoc 2. BC BYT SLCL CONG CHUC 2.BC SL CL VIEN CHUC 3.BC Phan loai 2018 4.BC Nghỉ hưu thôi việc TG BC 5.BC BYT Ky ...

Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chi tiết nội ...

Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Chi tiết nội dung Thông tư xem tại đây

Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản, ấp, buôn, làng, phum, sóc (sau đây gọi là thôn, bản). Nội dung chi tiết thông tư 07/2013 xem tại đây

Chỉ thị số 06 – CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Chỉ thị số 06 – CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII), công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đã đạt được những thành tựu quan trọng. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và phát triển. Hiện ...

Luật cán bộ- công chức

Luật cán bộ- công chức

Luật cán bộ- công chức Luật cán bộ công chức quy định một số điều dưới đây Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công ...

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế trong các cơ sở y tế nhà nước thuộc các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm: Các cơ sở khám, chữa bệnh (Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh, ...

Rà soát, đánh giá nhu cầu bác sỹ và trang thiết bị tại các tỉnh dự án 585

Rà soát, đánh giá nhu cầu bác sỹ và trang thiết bị tại các tỉnh dự án 585

Nhằm rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu số lượng bác sĩ ở các chuyên khoa trên cơ sở mô hình bệnh tật , nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại ...

Thông tư 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng ...

Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế web giá rẻ Minh Dương
phòng marketing thuê ngoài | báo giá dịch vụ seo