Vụ tổ chức cán bộ – Bộ y tế

Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 585

Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 585

Ngày 14/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 585 ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y ...

Rà soát thực trạng nhu cầu bác sỹ, trang thiết bị tại các huyện đảo

Rà soát thực trạng nhu cầu bác sỹ, trang thiết bị tại các huyện đảo

Thực hiện kế hoạch số 318/KH-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc triển khai Dự án 585 của Bộ Y tế “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng ...

Rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ tại các huyện nghèo

Rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ tại các huyện nghèo

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Bộ Y tế có công văn số 456/BYT-TCCB gửi các Sở Y tế có huyện biển đảo để rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ chuyên khoa I theo ...

Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế web giá rẻ Minh Dương
phòng marketing thuê ngoài | sơn epoxy | thi công sơn epoxy | báo giá dịch vụ seo