Thông tin phục vụ điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ năm 2014

– Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

– Bộ Nội vụ có Công văn số 785/BNV-VKH ngày 10/02/2015 về việc tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC năm 2014 và đề nghị các các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cùng phối hợp điều tra xã hội học nêu trên.

Ngày 20 tháng 03 năm 2015, Bộ Y tế ban hành công văn số 1763/BYT-TCCB về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng và thông tin về cải cách hành chính phục vụ cho điều tra xã hội học xác định bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ năm 2014.

Nội dung chi tiết của bảng tổng hợp thông tin xem tại đây

Hãy để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of

Bình luận Facebook

Bản quyền thuộc về Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y Tế. All rights reserved - Thiết kế Web Minh Dương